Reviews – Nha khoa Việt Hàn 199 Lò Đúc – review13

Đã niềng răng 3 năm . Bác Sĩ Hồng. Tháo rồi nhưng chưa ưng lắm.
Bác sĩ nhiệt tình, phòng khám sạch sẽ.
Tình trạng: Hô và thưa , Nhổ 1 răng.
Chi phí: mắc cài sứ 20tr / 2 hàm.

Sorry, No results found